NOVINKA ! Možnost přepravy malých zásilek GLS a PPL do Parcelshopů a vyzvednutí dle Vašich časových možností. Nutno otevřít ikonu "?" u přepravy, kliknout na stránky přepravce, zkopírovat vybranou adresu do pole poznámka a je to :) Těšíme se na Vaše objednávky

Obchodní podmínky

1.) Úvodní ustanovení:
Provozovatelem elektronického obchodu www.enduromarket.cz je firma Exac, s.r.o. Zbraslavská 47/27, Praha-Velká Chuchle, IČO: 45538140, DIČ: CZ45538140. (Dále jen prodávající).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen spotřebitelem) prostřednictvím eshopu.

Spotřebitel:
Spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.

2.) Ochrana osobních údajů:
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, dodací či kontaktní adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), a mobil. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvést pravdivě. Zatržením volby "Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení" kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím k obchodním, marketingovým a jiným sdělením, jejichž zasílání lze zrušit odpovědí "nezasílat" na jakékoli z těchto sdělení. Prodávající informuje kupujícího, že bude uchovávat jeho osobní data uvedená výše pro účely finančního úřadu dle zákona o účetnictví po dobu minimálně 10 let od poslední obchodní transakce. Tato data neposkytne třetí straně.

3.) Uzavření kupní smlouvy:
Prodej zboží je nezávazný a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu za všech okolností. Jedná se například o ty případy, kdy dojde k vyprodání zboží. Pro objednání zboží je třeba jej umístit do tzv. košíku a v něm přejít k bodu Rekapitulace a odeslání objednávky. V rekapitulaci objednávky vidí kupující všechny položky, které objednává včetně cen a jednotlivého počtu. Potvrzením objednávky tlačítkem Odeslat objednávku uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu. Změna cen v objednávce je vyhrazena v případě, že zboží není skladem a prodávající jej musí pro kupujícího znovu objednat. Pokud k takové změně dojde směrem nahoru, bude kupující předem informován a následně vyzván k potvrzení nebo zrušení objednávky s novými cenami. Obrázky u některých výrobků mohou být pouze ilustrativní a nemusí stoprocentně odpovídat realitě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

4.) Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě:
Při uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu má spotřebitel právo (dle § 1829 odst. 1) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení o odstoupení odešle spotřebitel na adresu prodávajícího v zákonné 14 denní lhůtě. Kupující zboží zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo účtovat si náhradu všech vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud je vracené zboží poškozeno, opotřebeno či znečištěno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, kterou je oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny. Peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, vrací prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen (dle § 1832 odst. 4) vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

5.) Storno poplatky, smluvní pokuta:
Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do maximální výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany kupujícího a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč může být podstoupena advokátní kanceláři. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí, bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

6.) Ostatní skutečnosti:
Záležitosti nespecifikované v těchto obchodních podmínkách se řídí obecnými obchodními podmínkami firmy Exac, s.r.o. a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (resp. Občanského zákoníku) v platném znění.